دانلود فایل ( حل و فصل اختلافات در نظام حقوقی دریاها)

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان
نام محصول دانلودی: حل و فصل اختلافات در نظام حقوقی دریاها

درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی

هدف از این پایان نامه حل و فصل اختلافات دریایی به وسیله داوری در چارچوب مقررات كنوانسیون 1982 حقوق بین الملل دریاها و IMO می باشد

ادامه مطلب