درباره عطارد بیشتر بدانید

مشخصات کلی عطارد فاصله از خورشید: ۶۴.۸۹۹.۰۰۰ کیلومتر طول یک بار مسیر نور تا خورشید: ۳.۶ دقیقه طول سال: ۸۸ سال زمینی نوع سیاره: سنگی بررسی اجمالی عطارد کوچکترین سیاره …

درباره خورشید بیشتر بدانید

خورشید، قلب منظومه شمسی، یک ستاره کوتوله زرد و یک توپ داغ از گازهای درخشان است.
گرانش آن منظومه شمسی را در کنار هم نگه داشته و به این ترتیب از بزرگترین سیارات گرفته تا کوچکترین ذرات به دور مدار آن در چرخش هستند. جریان های الکتریکی در خورشید یک میدان مغناطیسی ایجاد می کنند که از طریق پدیده ای موسوم به باد خورشیدی در سرتاسر منظومه شمسی و از هر طرف پراکنده می شود.

مرگ خورشید

در قسمت سوم پادکست آستروپدیا: در مورد مرگ خورشید و ستاره های دیگر می شنوید

درباره منظومه شمسی بیشتر بدانید

سیستم های سیاره ای بسیاری مانند مال ما در جهان وجود دارند که در آن سیارات به دور یک ستاره میزبان می چرخند. در زبان لاتین به خورشید سول solis می گویند و به خاطر اینکه ستاره میزبان منظومه ما خورشید یا سول است پس آن را منظومه شمسی یا سولار سیستم صدا می کنند.