مرگ خورشید

در قسمت سوم پادکست آستروپدیا: در مورد مرگ خورشید و ستاره های دیگر می شنوید

درباره منظومه شمسی بیشتر بدانید

سیستم های سیاره ای بسیاری مانند مال ما در جهان وجود دارند که در آن سیارات به دور یک ستاره میزبان می چرخند. در زبان لاتین به خورشید سول solis می گویند و به خاطر اینکه ستاره میزبان منظومه ما خورشید یا سول است پس آن را منظومه شمسی یا سولار سیستم صدا می کنند.