بشنویدپادکست آستروپدیا را بشنوید یا برای بعد دانلود کنید

دسته: فیزیک

طیف الکترومغناطیس: تصویر برداری از نور مرئی و انرژی

از شبه رنگ ها, برای کمک به دانشمندان به تجسم داده ها از طول موج فراتر از طیف قابل مشاهده استفاده می شوند. ابزارهای علمی روی فضاپیماهای ناسا محدوده های وسیعی از طیف الکترومغناطیسی را حس می کنند.
خواندن ادامه

طیف الکترومغناطیس: رفتارشناسی امواج الکترومغناطیس

امواج نور در سراسر طیف الکترومغناطیسی به روشهای مشابهی رفتار می کنند. هنگامی که یک موج نوری با یک شی برخورد می کند، بسته به ترکیب جسم و طول موج نور، منتقل /بازتاب/جذب /انکسار /قطبی یا پراکنده می شود.
خواندن ادامه

طیف الکترومغناطیس: آناتومی یک موج الکترومغناطیسی

انرژی, معیاری از توانایی انجام کار است که به اشکال مختلفی حاصل می شود و می تواند از یک نوع به نوع دیگر تبدیل شود. نمونه هایی از انرژی ذخیره شده یا انرژی بالقوه شامل باتری و آب در پشت سد هستند.
خواندن ادامه

طیف الکترومغناطیس: انرژی الکترومغناطیسی چیست؟

انرژی الکترومغناطیسی در امواج سفر می کند و طیف گسترده ای را از امواج رادیویی بسیار طولانی تا پرتوهای گاما بسیار کوتاه در بر میگیرد. چشم انسان تنها می تواند بخش کوچکی از این طیف را به نام نور مرئی تشخیص دهد.
خواندن ادامه

کُره دایسون یا DYSON SPHERE چیست؟

طرفداران انرژی های خورشیدی می دانند که تنها, بخش کوچکی از قدرت خورشید به سبب فرآیند های درونی به سمت زمین روانه می شوند. اما چه اتفاقی می افتاد اگر ما به عنوان یک تمدن پیشرفته می توانستیم تمام انرژی خارج شده از خورشید را جمع آوری کنیم
خواندن ادامه