بشنویدپادکست آستروپدیا را بشنوید یا برای بعد دانلود کنید

دسته: اختر فیزیک

کُره دایسون یا DYSON SPHERE چیست؟

طرفداران انرژی های خورشیدی می دانند که تنها, بخش کوچکی از قدرت خورشید به سبب فرآیند های درونی به سمت زمین روانه می شوند. اما چه اتفاقی می افتاد اگر ما به عنوان یک تمدن پیشرفته می توانستیم تمام انرژی خارج شده از خورشید را جمع آوری کنیم
خواندن ادامه