بارها در تلوزیون و فیلم های سینمایی صحنه هایی را دیده ایم که قصد داشته اند, موجودات هوشمند را در نقطه ای دیگر از جهان برای ما به نمایش بگذارند. تکرار در نمایش این موجودات که فعلا خیالی به نظر می آیند از ET گرفته تا هیولاهای درنده همگی باعث شده تا این دیدگاه در ذهن مردم باور پذیر شود.