بشنویدپادکست آستروپدیا را بشنوید یا برای بعد دانلود کنید

دسته: نجوم

چگونه می توان به سیاره پروکسیما قنطورس B رسید؟

گاهی اوقات زمان زیادی برای درک معنای واقعی اکتشافات علمی جدید لازم خواهد بود. این موضوع در مورد سیاره پروکسیما قنطورس بی Proxima Centauri b نیز که در هفته پیش معرفی شد صادق بوده و ممکن است دهه ها یا حتی قرن ها تا رسیدن به اهمیت این اکتشاف باقی مانده باشد.
خواندن ادامه